Assistance ved huskøb i Piemonte

Jeg tilbyder at hjælpe dig med at finde og erhverve dit hus i Piemonte:

 • Jeg finder relevante ejendomme svarende til dine ønsker og arrangerer besigtigelse vha. lokale mæglere
 • Jeg bistår i dialog og evt. forhandling med mæglere/sælgere
 • Jeg skaber kontakt med byggesagkyndig (geometra)
 • Jeg hjælper med skatteregistrering i Italien (Codice fiscale) og evt. etablering af bankkonti
 • Jeg skaber kontakt og bistår i dialog med notarer og evt. advokater ifm. købskontrakter og skødeskrivning.
 • Jeg bistår med el-, vand- og gasforsyningskontrakter samt ejendomsskatter, renovation mv.

Rådgivning ved restaurering/ombygning

Jeg tilbyder at hjælpe dig igennem processen med udvikling og ombygning af dit hus herunder:

 • den løbende dialog med arkitekt/geometra for udarbejdelse af tegninger, indhentning af byggetilladelser og tilsyn under byggeriet.
 • bistand med udarbejdelse af udbudsmaterialer og indhentning af tilbud
 • kvalificeret vurdering og forhandling af tilbud
 • den løbende dialog med fagtilsyn i byggefasen, afholdelse af byggemøder og diverse koordinering af håndværkere
 • sikring af fremdrift og ikke mindst detaljeret opfølgning på økonomien i byggeriet.

Alt i alt sørger jeg for, at du kommer trygt igennem processen til tiden, og at dine ønsker realiseres inden for rammerne af dit budget.

Kontakt:      Mobil DK: +45 2536 4041.            E-mail: in@allegra.dk