Stenhus og vinproduktion ved Merlini
2007 -

Cascina Allegras - 2004

Cascina Allegras facader under renovering 2007

De smukke gamle stenmure er trukket frem.

Udsigten var oprindeligt pakket ind i bølgeplader, buske og træer

En smedejernspergola skaber skygge på den nye terrasse

Udsigten fra terrassen er vidunderlig

Gulvet graves ud og der nedlægges ventilation (iglo'er), isolering og gulvvarme i underetagen

Det nye køkken undervejs

Det færdige køkken

Vinproduktion og lagerrum skal moderniseres.

Oprindeligt foregik vinificeringen vha. træ- og glasfibertanke.


Vinproduktionen opgraderes løbende fra 2007 og frem.  Vinificeringen foregår i rustfri ståltanke

Fra 2011 er Cascina Allegra godkendt som vinproducent
Der skal bygges en poolen på skrænten af haven.

Der graves ud - og der er langt ned til fast grund.

Fundament for poolen og teknikrummet støbes

Mod dalen beklædes betonvæggene med en 4 m høj stensætning

Der lægges lusernestens brud på poolterrassen

Sommer 2010. Poolen er i brug

2018.  Cascina Allegras vinproduktion skal udvides med en kælder til lagring af vin ved konstant temperatur.  Udgravning på skrænten bag huset er igang

Bunden af udgravningen ligger 7 meter under det omliggende terræn   

Der bindes jern til kælderens bund

Bunden støbes

Der opbygges forskallinger til kælderens vægge

Væggene støbes

Kælderens hovedrum skal via en tunnel forbindes med trappetårnet, der fører op til den nuværende vinproduktion

I hovedrummet opbygges indvendige stenvægge, hvori der indbygges nicher med buer i klassiske røde sten

Over kælderen skal der bygges klassiske hvælvede lofter i røde mursten.  Her over tunnellen

Over hovedrummet skal bygges en stor tøndehvælving

En lille loftshvælving over kælderens side-niche skal bygges vinkelret ind på den store loftshvælving

Snitfladen mellem de 2 loftshvælvinger kræver
omhu

Forskallingen under hovedloftet er godt understøttet

Det færdige loft med et flot snit mellem den den store og mindre hvælving

Der støbes en armeret betonskal over lofterne.

Der fyldes op og planeres over kælderen.  Der er bygget  et lille tilslutningshus over trappen ned til kælderen

Smedejerns-trappen er monteret i trapperummet. Den er et kunstværk

Forår 2019. Der lægges fliser og monteres lamper, og fade og flasker kan nu flytte ind i den nye kælder
I tunnellen indrettes hylderne til vin-bibliotek for tidligere årgange

Her skal Cascina Allegra’s røde Nebbiolo og søde passito af Moscato ligge og modne i smukke og tempererede omgivelser

Kælderen i brug, efterår 2019