Stenhus ved Camo
2023-2024

Huset ved Camo ligger højt og flot imellem egne vinmarker med en skøn udsigt mod Valdivilla

Huset består dels af tidligere beboelse, dels af en staldbygning

Bygningerne danner ramme om en hyggelig
gårdsplads

Huset har ikke været beboet i adskillige år og står foran en gennemgribende renovering

På nordsiden er der tilføjet en nyere betonkonstruktion, som skæmmer det oprindelige hus 

Trods forfaldet er husets oprindelige stenmure og etageadskillelser gode og solide

September 2023.  Indledningsvis bankes pudsen af væggene, og to rum forenes her til den fremtidige stue

I dette rum skal det fremtidige køkken etableres

I de smukke og massive stenvægge afsløres adskillige tilmurede nicher og døråbninger

Den fremtidige stue

På første sal nedrives nogle skillevægge

I køkkenet nedrives en bærende stenvæg og en stor del af loftet 

Et nyt bueloft bygges op over køkkenet

Rummet over køkkenet, hvor den nye etageadskillelse er godt undervejs. Dette rum skal opdeles til 2 soveværelser 

Køkkenrummet med nye og gamle lofter. Der åbnes døre mod den fremtidige terrasse

Taget set fra luften. 

Taget over hovedhuset er taget ned

På vestsiden nedrives den nyere tilbygning, og de oprindelige stenmure afsløres

Gulvet graves op for at give plads til ventilation, isolering og installationer

Der udlægges ventilation (iglo'er) under det kommende køkken

Skillevægge bygges op til de 3 værelser og 2 badeværelser i hovedhuset

Oppe på taget bindes ydermurene sammen af en armeret betonring

November 2023. Der isoleres hen over hovedhusets lofter

Spærkonstruktionen til taget er undervejs

Tagkonstruktionen fra set fra luften

Januar 2024. Det færdige tag over hovedhuset.

Facadeisolering og en ny stensætning bygges op om den ene ende af huset

Der åbnes nye passager i de tykke stenvægge

En ny trappe bygges op i hovedhuset

Kig igennem 1 sal i hovedhuset, hvor passager, vinduer og døråbninger bearbejdes

Stenmurene fuges, og der oppudses rammer om døre og vinduer

Den nye stenfacade med udgange fra det kommende køkken